Rapportage en kwaliteits systemen

Wij werken sinds maart 2012 met Zilliz van Landmerc+. Zilliz (www.zilliz.nl) is een online administratie systeem voor kleinschalige woonvormen. Hierin houden we de dossiers van de bewoners bij en schrijven we dagelijks rapportage. Ouders kunnen hierop inloggen, om zo op de hoogte te blijven van de dagelijkse gang van zaken van hun kind.

Daarnaast gebruiken wij Zilliz voor onze kwaliteitsregistratie.

16 mei 2013 hebben wij het Hart voor Zorglabel toegekend gekregen van Landmerc+.

Voor de toekenning van het Hart voor Zorglabel moet aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan; onder meer de wettelijk gereglde clientrechten. Er moeten voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, de verleende zorg en voorzieningen moeten aansluiten bij hetgeen de client ervan mag verwachten en er mogen geen gefundeerde negatieve reacties van een client of achterban bestaan.

Op de site www.beterbijdeboer.nl kunt u reacties lezen over de zorg die wij bieden.

banner_alle_logos