Rapportage en kwaliteitssystemen

ISO90012015
Sinds 1 april 2020 is De Goede Zorg in het bezit van een certificaat ISO90012015. Dit certificaat geeft weer dat De Goede Zorg voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot het verlenen van kwalitatief goede zorg. Ieder jaar vindt er een audit plaats waarbij gekeken wordt of alles nog op orde is en eens in de drie jaar moet er opnieuw worden gecertificeerd. In mei 2023 is het certificaat weer verlengd voor 3 jaar.

Zilliz
Wij werken sinds maart 2012 met Zilliz van Landmerc+. Zilliz (www.zilliz.nl) is een online administratiesysteem voor kleinschalige woonvormen. Hierin houden we de dossiers van de bewoners bij en schrijven we dagelijks rapportage. Ouders kunnen hierop inloggen, om zo op de hoogte te blijven van de dagelijkse gang van zaken van hun kind.Daarnaast gebruiken wij Zilliz voor onze kwaliteitsregistratie.

Hart voor Zorglabel
Op 16 mei 2013 hebben wij het Hart voor Zorglabel toegekend gekregen van Landmerc+. Voor de toekenning van het Hart voor Zorglabel moet aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan; onder meer de wettelijk geregelde clientrechten. Er moeten voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, de verleende zorg en voorzieningen moeten aansluiten bij hetgeen de cliënt ervan mag verwachten en er mogen geen gefundeerde negatieve reacties van een cliënt of achterban bestaan.
Op de site www.beterbijdeboer.nl kunt u reacties lezen over de zorg die wij bieden.

BHV
Ieder jaar vindt er een BHV-cursus plaats op De Goede Zorg. Er wordt aandacht besteed aan brandbestrijding, EHBO en reanimatie. Op die manier worden de medewerkers ieder jaar opgefrist, zodat de veiligheid voor bewoners en personeel gewaarborgd kan worden. De jongeren mogen vaak ook even deelnemen aan de cursus.

SJK 
Vanaf 1 januari 2018 staat De Goede Zorg SKJ-geregistreerd. Dit houdt in dat de directie van De Goede Zorg voldoet aan de kwaliteitseisen op het vakgebied jeugd.